Home Works heeft een unieke werkwijze die ervoor zorgt dat u in praktische zin wel opdrachtgever maar geen werkgever wordt van de huishoudelijke hulp. Home Works vrijwaart u voor alle plichten jegens de hulp die u normalitair wel zou hebben. U hoeft ook niet rechtstreeks aan de hulp te betalen, maar ontvangt eenmaal per maand een factuur van Home Works. Home Works zorgt voor betaling aan de hulp.

Ja, u kunt zich gemakkelijk verzekeren voor schade die per ongeluk door uw hulp aan uw goederen wordt veroorzaakt.

Voorbeelden van dergelijke all-riskverzekeringen zijn:

De kosten van dergelijke complete all-risk verzekeringen kosten tussen de 150 en 200 euro per jaar en bieden naast standaard dekking all-risk dekking. U wordt dringend geadviseerd om uw eigen polis er op na te slaan. Home Works en de huishoudelijke hulp zijn niet aansprakelijk te stellen voor schade die ontstaan is bij u thuis door huispersoneel.

Schade wordt niet vergoed door Home Works. Home Works kan zich niet verzekeren tegen schade die bij klanten thuis ontstaat, aangezien de werkzaamheden in uw opdracht plaats vinden. U als klant blijft de opdrachtgever en bent hierdoor de enige die zich voor de schade kan verzekeren via een all-risk woon- en of inboedelverzekering.

Home Works werkt met een grote groep huishoudelijke hulpen door heel het land. Op het moment dat wij voor u aan de slag gaan dan is onze inzet om u continuïteit te bieden. U betaalt enkel per gewerkt uur en wij zorgen er kostenloos voor dat u de hulp krijgt die u wilt en blijven daar met u ook over afstemmen. Op het moment dat een hulp niet goed bevalt of stopt met werken dan zullen wij daar zo vroeg mogelijk van op de hoogte zijn en alvast zorgen voor vervanging. Bij overmacht zoals  bijvoorbeeld tijdens een griepgolf of als u woont in een gebied waar nog weinig hulpen zijn dan zal het langer kunnen duren.

Ja, wij screenen mensen aan de hand van hun werkervaring, referenties en aan de hand van onze grote ervaring. Ook worden alle hulpen die nieuw voor Home Works komen werken, ingewerkt door een van onze vaste hulpen, zogenaamde 'Voorvrouwen', die de hulp beoordelen op de kwaliteit van de werkzaamheden en hun sociale vaardigheden.

Helaas kunnen wij geen garanties geven. Wel hebben wij in ons bijna 20-jarig bestaan goed zicht gekregen op wat we kunnen verwachten en waar we op moeten letten, voordat we een samenwerking aangaan met een huishoudelijke hulp. Ook hebben wij een werkwijze ontwikkeld welke ons in staat stelt snel duidelijkheid te verschaffen wanneer de hulp bijvoorbeeld iets zou doen dat niet door de beugel kan. 

Standaard werken wij niet met een verklaring omtrent gedrag. Mocht u graag een verklaring goed gedrag ontvangen dan kunnen wij deze voor u aanvragen. Na voldoening van de leges (41,35) zullen wij zonder verdere kosten in rekening te brengen de VOG aanvragen.

Wij proberen zo'n goed mogelijke inschatting te maken bij het samenbrengen van klant en hulp. Mocht de samenwerking anders uitpakken, dan horen wij dat graag van u. Wij willen dan graag weten waarom u niet tevreden bent. Soms kunnen wij het oplossen door de huishoudelijke hulp bij te sturen, maar soms is het beter om een andere huishoudelijke hulp in te zetten.

Het is in ieder geval belangrijk dat u dit met uw contactpersoon bespreekt. Deze is er immers om de dienst naar uw wens te laten verlopen.

Nee, u ontvangt elke maand achteraf een factuur van Home Works. Op de factuur staat precies vermeld hoeveel uur er bij u is gewerkt. Deze wordt standaard middels automatische incasso voldaan. U kunt ook kiezen voor betaling middels iDeal of overboeking maar dan dient u wel een korte betaal termijn in acht te houden daar Home Works op haar beurt ervoor wilt kunnen zorgen dat uw hulp snel over haar loon kan beschikken en daar uw betaling bij nodig heeft.

U krijgt van Home Works achteraf een factuur voor de geleverde diensten. U kunt deze binnen 7 dagen aan ons overmaken of door ons laten incasseren. Wat u zelf het prettigst vindt. Ook kunt u de factuur betalen via iDeal.

Als u huishoudelijke hulp ontvangt op basis van PGB vanuit de AWBZ of WMO dan stuurt u de facturen door naar [email protected] Vraag SVB meer informatie over de administratie rond uw PGB.

Nee, wij hanteren een op- en afzegtermijn van slechts één week. Het volstaat om de op- of afzegging telefonisch of per mail door te geven aan uw regiocoördinator.

Ja, of Engels. Ons personeelsbestand vormt een bonte verzameling van vele nationaliteiten, van Noorwegen tot Chili, maar iedereen spreekt voldoende Nederlands of Engels. Mocht u het idee hebben niet duidelijk met uw hulp

U bent aansprakelijk te houden door de hulp, net als iedere andere bezoeker van uw woning, voor onheil veroorzaakt door u of uw goederen waarbij een grote mate van schuld of nalatigheid aanwezig is. Als voorbeeld kunt u een slecht gemonteerde reling nemen waardoor de hulp naar beneden kan vallen. Voor alle overige zaken buiten dergelijke aansprakelijkheden is de hulp zelf verzekerd.

Als u niet tevreden bent over het werk van de hulp kunt u dit direct met de hulp bespreken en altijd doorgeven aan de coördinator van uw regio. Als u een klacht heeft over het verrichte werk op een specifieke dag en dit binnen 24 uur meldt, dan kan de coördinator bemiddelen en daar waar nodig controleren. Overige klachten kunt u melden aan het bestuur op mailadres k[email protected]. Uw klacht zal besproken worden met uw regiooördinator en u zult binnen één week antwoord van Home Works ontvangen op de door u genoemde klacht.

Nee, u hoeft niet thuis te blijven voor uw huishoudelijke hulp. U kunt een huissleutel afgeven aan uw huishoudelijke hulp. Uw huishoudelijke hulp krijgt deze sleutel in bruikleen. Wanneer zij (lang) ziek is of op vakantie gaat, dan wordt de hulp verzocht de sleutel bij u in te leveren. Op deze manier kunt u de sleutel afgeven aan de hulp die haar komt vervangen. Aan deze sleutel zit een label met een unieke code van Home Works welke derden nooit naar uw huisadres zal herleiden. Verder staat de website van Home Works op het label en ons telefoonnummer, zodat de sleutel in geval van verlies of diefstal kan worden geretourneerd aan Home Works.

Als klant betaalt u niet door tijdens uw vakanties en u dan geen hulp laat komen, met inachtneming van de opzegtermijn van één week. Voor de hulp gaan wij tijdens uw vakantieperiode op zoek naar vervangend werk.

Als u de op- en afzegtermijn van minimaal één week hanteert dan hoeft u niet te betalen.

De minimumafname voor een schoonmaak- of tuinhulp is 1 uur per week. Of 2 uur om de week.

Nee. Bij bemiddelingsbureaus moet dit wel, bij Home Works niet.

Ja, Home Works heeft landelijke dekking. We werken met een grote groep vaste hulpen en u krijgt een vast contactpersoon bij Home Works die gaat over uw regio en alles voor u coördineert.

Nee, als u dit wenst kunt u bij Home Works 7 dagen per week en 24 uur per dag huishoudelijke hulp ontvangen.

Ja, als u en uw hulp dat beiden willen dan kan dat, maar u dient dan wel een bemiddelingsfee te betalen aan Home Works. Deze bedraagt € 500,00.

Ja, Home Works hanteert een betalingstermijn van 7 dagen. Deze termijn is kort daar wij achteraf factureren, maar er tegelijkertijd voor willen zorgen dat hulpen wel op tijd betaald krijgen.

Uit ervaring weten wij dat voor veel mensen automatische incasso prettig is. Maar uiteraard mag u het factuurbedrag ook zelf betalen door overboeking of middels iDeal.

Indien u het niet eens bent met de factuur dan vernemen wiij dat graag zo snel mogelijk. U dient de factuur dan niet te betalen totdat  u een nieuw verzoek daartoe van Home Works gekregen heeft. In een dergelijke situatie geldt dan ook niet het hieronderstaande beleid ter stimulering en betaling van administratiekosten.

 

Nee, Home Works ontvangt op geen enkele wijze subsidie.

Eigenlijk kunt u het vergelijken met de situatie dat u ergens in dienst bent en de werkzaamheden niet verricht kunnen worden door een stroomstoring. U gaat er dan ook vanuit dat uw werkgever u doorbetaalt. Als er meer dan een week tussen zit dan lukt het ons in de meeste gevallen om vervangende adressen aan de hulp aan te bieden.

Vragen?

Vind deze pagina leuk